Bà Đoàn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Hà Nội (HNEW): 

Các ngành công nghiệp bao gồm công nghệ tài chính (fintech), viễn thông, và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là cơ sở cho sự bùng nổ của nền kinh tế số của Việt Nam. Đến nay nhiều doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số và có kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn COVID-19 như Công ty Đài Linh xây dựng và áp dụng ERP, Canifa ứng dụng thương mại điện tử toàn diện…

VCCI đã đồng hành cùng HNEW truyền thông nâng cao nhận thức tới các doanh nghiệp hội viên về sự cần thiết phải chuyển đổi số thông qua các hội thảo chuyên đề, tổ chức các khoá học và chuyến tham quan học hỏi các mô hình chuyển đổi sốthành công. Chúng tôi hy vọng, VCCI sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.