Liên quan đến thỏa thuận này, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên cơ sở nhu cầu phát triển các dự án cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kết nối, hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ đối với các dự án của thành phố.

“Sau quá trình trao đổi cụ thể, chi tiết về nhu cầu của địa phương, JICA đã đồng ý tài trợ triển khai dự án Khảo sát thu thập số liệu Phát triển cảng Liên Chiểu, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính Phủ Nhật Bản”, vị này nhấn mạnh.

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận dự án phát triển cảng Liên Chiểu giữa UBND Thành phố Đà nẵng và JICA

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận dự án phát triển cảng Liên Chiểu giữa UBND Thành phố Đà Nẵng và JICA

Theo thỏa thuận được ký kết, phạm vi dự án sẽ bao gồm việc rà soát, thu thập các số liệu về dự án cảng Liên Chiểu và quy hoạch phát triển cảng; Đề xuất chiến lược Quy hoạch phát triển cảng và các khu vực lân cận; Lập quy hoạch cảng giai đoạn 2025-2040; Đề xuất hướng tuyến đường nối phù hợp với Cảng Liên Chiểu và kết cấu hạ tầng đường hiện hữu; Xem xét tính khả thi của việc phân dịch hợp phần đầu tư công/tư (đưa ra phạm vi nghiên cứu tiền khả thi hợp phần kêu gọi tư nhân theo quy định của Việt Nam); Đề xuất Cơ quan quản lý khai thác cảng. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 5 tháng – từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020.

Cũng theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thì với vai trò là cơ quan đầu mối về các hợp tác kinh tế quốc tế trên địa bàn thành phố, ngoài dự án trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi với JICA về một số dự án hợp tác trong thời gian tới như: Hỗ trợ thành phố xây dựng Quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, JICA sẽ hỗ trợ các tư vấn quốc tế, phối hợp với tư vấn địa phương để triển khai Quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó, có đề xuất ý tưởng, ý kiến phản biện của các chuyên gia JICA thông qua các hội thảo, hội nghị quốc tế và các báo cáo tổng hợp; Hỗ trợ thành phố xây dựng các đề án quy hoạch chuyên ngành (về giao thông, hạ tầng kỹ thuật...) nhằm triển khai cụ thể tại các đơn vị chuyên ngành của địa phương; Hỗ trợ thành phố tiếp tục thực hiện nghiên cứu tiền khả thi, tổ chức đấu thầu PPP cho dự án cảng Liên Chiểu, hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân...) theo quy định của pháp luật Việt Nam; Hỗ trợ thành phố nghiên cứu dự án di dời ga đường sắt theo hình thức PPP, trong đó đề xuất cơ chế tài chính, hợp tác đối với các hạng mục cụ thể trong dự án.

Phối cảnh Dự án Bến cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Phối cảnh Dự án Bến cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Trước đó, liên quan đến dự án Cảng Liên Chiểu, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã ký tờ trình gửi Thủ tướng về việc xin quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (thời gian thực hiện từ năm 2020-2024).

Theo tờ trình, mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu tăng cao về vận chuyển hàng hóa, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và trong khu vực, tăng cường kết nối trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Dự án cũng góp phần giảm tải cho khu bến cảng Tiên Sa và Sơn Trà, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng.

UBND TP.Đà Nẵng cũng trình bày quy mô dự án đầu tư có 2 phần, gồm phần dùng chung và phần kêu gọi doanh nghiệp. Đối với phần cơ sở hạ tầng dung chung, Đà Nẵng xin chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng vốn đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 87,4% tổng mức, còn lại là vốn ngân sách địa phương bố trí trong giai đoạn 2021-2025.

Hàng loạt hạng mục sẽ được triển khai, trong đó phát triển 2 bến ban đầu có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp lên đến trên 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000-8.000 TEU, bảo đảm lượng hàng thông qua từ 3,5-5 triệu tấn/năm và phát triển các bến tiếp theo quy hoạch…

Sau khi Thủ tướng đồng ý, UBND TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu, đấu giá rộng rãi, công khai minh bạch theo Luật đấu thầu, Luật đất đai và các quy định hiện hành để kêu gọi nhà đầu tư.

Được biết, UBND TP.Đà Nẵng cũng trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu; báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn…