>> Đắk Nông: Cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông: Đắk Nông triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười,
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:
Đắk Nông triển khai đồng bộ,
hiệu quả các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp nhằm
đẩy nhanh tốc độ phát triển
và nâng cao năng lực
cạnh tranh cho doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với quan điểm và mục tiêu đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động cho cả giai đoạn 2021-2025 về nội dung này (Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025). UBND tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch hành động và văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa các giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP hằng năm của Chính phủ.

GRDP quý I tăng cao hơn trung bình cả nước

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội quý I/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I/2023 ước đạt 4.858,33 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 4,64%, cao hơn trung bình của cả nước là 3,32%, xếp thứ 38/63 địa phương trên cả nước. Quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.442,9 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 25,6% so với kế hoạch.
Kim ngạch xuất khẩu quý I/2023 lấy lại đà tăng trưởng dự kiến đạt 358,7 triệu USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 28,2% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu cà phê ước đạt 56,6 triệu USD, tăng 39,8% là điểm sáng trong nhiều thách thức hiện nay.

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch của Đắk Nông cũng đã hồi phục mạnh mẽ. Tổng doanh thu 3 tháng đầu năm trong lĩnh vực du lịch ước đạt 44 tỷ đồng, tăng 360,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Về đầu tư phát triển, trong 3 tháng đầu năm, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh đã giải ngân được 346,676 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10%, cao hơn bình quân chung cả nước là 9,69%; đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên sau tỉnh Lâm Đồng.

Song theo nhận định của UBND tỉnh Đắk Nông, kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do đầu năm, các chủ đầu tư tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Một số dự án còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng trong quý I năm 2023, toàn tỉnh có 112 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 28% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký là 636 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Có 19 doanh nghiệp giải thể, giảm 38% so với cùng kỳ; 92 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 8% với cùng kỳ.

 Điểm cầu tỉnh Đắk Nông tham dự phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Điểm cầu tỉnh Đắk Nông tham dự phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thẳng thắn cho rằng, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nỗ lực vượt qua từ nay đến cuối năm.

Cụ thể, theo lãnh đạo tỉnh, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh vẫn còn gặp tình trạng giá cả không ổn định, phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc.

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước còn chậm. Tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan vẫn còn nhiều khó khăn…

Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, các sở ban ngành của tỉnh cần thực hiện quyết liệt các giải pháp. Trong đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là ưu tiên. Với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Phấn đấu cải thiện và nâng vị trí xếp hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 toàn quốc.

Bên cạnh việc tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, ổn định thị trường, ông Mười cho rằng, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC. Cần rà soát, nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đất đai... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, nhân lực, tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, vừa qua UBND tỉnh đã điều chuyển Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở KH&ĐT về Văn phòng UBND tỉnh đổi tên thành Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

“Tỉnh sẽ tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ (tỉnh, từng sở, từng ngành, huyện, theo nhóm doanh nghiệp...) để kịp thời tiếp nhận, xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư, đất đai, lao động, xây dựng, tiếp cận tín dụng...”, người đứng đầu chính quyền Tỉnh cho biết. Trong đó, đặc biệt, các đơn vị phải nhanh chóng nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức. Kiểm tra, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.