>>>Hải Phòng xây chợ Sắt mới: Hàng trăm tiểu thương lên tiếng phản đối!