Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp để xây dựng chính quyền điện tử thời gian qua. Đặc biệt là năm 2019, nhằm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và yêu cầu thực tiễn của địa phương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đã tạo ra sự đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động và nhiều văn bản khác để triển khai Chính quyền điện tử cùng các dịch vụ đô thị thông minh, đồng thời thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Cụ thể, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch 3153/KH-UBND về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2020. Theo đó, tỉnh đã xây dựng, vận hành tốt phần mềm Quản lý thông tin kinh tế xã hội của địa phương, góp phần đưa công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý mọi công việc hành chính nhanh, gọn, hiệu quả.

Phần mềm trên được coi là kênh cung cấp thông tin, số liệu, chính sách kinh tế - xã hội chính thống của địa phương để các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh tin tưởng đến hợp tác, đầu tư. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành nói riêng và xây dựng chính quyền điện tử nói chung.

Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT ký biên bản hợp tác ứng dụng Zalo với đại diện của Công ty Cổ phần VNG, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, Sở TT&TT.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Điện Biên ký biên bản hợp tác ứng dụng Zalo với đại diện của Công ty Cổ phần VNG, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh

Do đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự tích cực thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương, việc xây dựng chính quyền điện tử đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, hệ thống ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Điện Biên đã được triển khai, thực hiện ở 19 sở, ban ngành, 10 huyện, thị xã, thành phố và 130 xã, phường, thị trấn, trong đó, cung cấp 1.785 dịch vụ công mức độ 2, 243 dịch vụ công mức độ 3 và 88 dịch vụ công mức độ 4.

Qua báo cáo thống kê, đến nay cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã đáp ứng 100% việc xử lý các bộ thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông", đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Ngoài ra, Điện Biên còn đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn quản lý như hồ sơ cán bộ, hồ sơ người có công, hồ sơ liệt sỹ, cung cầu lao động, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, dữ liệu đất đai cũng đã được làm tốt trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn yêu cầu 100% trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã phải thường xuyên cập nhật thông tin mới. Vì vậy, người đứng đầu các sở, ngành cấp tỉnh, địa phương phải trực tiếp ứng dụng và chỉ đạo cán bộ, nhân viên ứng dụng thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của đơn vị mình.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cổng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt tiêu chí mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là tiêu chí quan trọng để nâng chỉ số cải cách hành chính.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” phường Na Lay, TX. Mường Lay hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Cán bộ bộ phận “Một cửa” phường Na Lay, TX. Mường Lay hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức đối thoại trực tuyến, tăng cường các chương trình, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, Điện Biên sẽ ngày phát triển, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.