Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Lào Cai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức... phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050.

- Thưa ông, Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới là “điểm tựa” thúc đẩy cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ở Lào Cai nói riêng ngày càng lớn mạnh, xin ông chia sẻ đôi nét về kế hoạch của Lào Cai nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 41?

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh uỷ để sớm triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong đó xác định mục tiêu: Phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Lào Cai có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; một số doanh nghiệp làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh trong ngành công nghiệp mũi nhọn.

Tỉnh uỷ cũng đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với các mục tiêu: Toàn tỉnh có trên 16.000 doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đạt trên 70%. Hằng năm, giải quyết việc làm mới trên 8.000 lao động; hỗ trợ đào tạo khoảng 400 đội ngũ kinh doanh về quản trị doanh nghiệp…

Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Lào Cai đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Vận hành có hiệu quả cao Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín của địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lào Cai.

Ngoài các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi đặc thù trong giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến đầu tư kinh doanh, sản xuất trên địa bàn, cam kết tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được hưởng mọi ưu đãi với mức tối đa theo quy định hiện hành của Nhà nước… Đặc biệt, tỉnh mong muốn hợp tác chặt chẽ với VCCI trong cải thiện môi trường đầu tư, quảng bá tiềm năng và thế mạnh của Lào Cai, kết nối Lào Cai với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây cũng là những tiền đề quan trọng, khẳng định sự đồng hành của chính quyền tỉnh với nhà đầu tư, tạo nền tảng giúp doanh nghiệp triển khai dự án, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đoàn Công tác VCCI và lãnh đạo tỉnh Lào Cai thị sát quy hoạch mở rộng Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Đoàn Công tác VCCI và lãnh đạo tỉnh Lào Cai thị sát quy hoạch mở rộng Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành

- Ông có thể phác thảo đôi nét về bức tranh doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai?

Năm 2023, tỉnh Lào Cai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 665 doanh nghiệp và 57 đơn vị trực thuộc,tăng 2,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 6.525 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.317 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 96.377 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có sự phục hồi và tăng trưởng theo hướng tích cực.

Nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đóng góp của khu vực doanh nhân, doanh nghiệp (kinh tế tư nhân) chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 28% GRDP của tỉnh. Năm 2023, Quy mô kinh tế tỉnh Lào Cai tăng 8,16% so với năm 2022, tăng 03 bậc so với năm 2022, xếp thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 39/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ông có điều gì chia sẻ với các doanh nhân, doanh nghiệp nhân dịp năm mới?

Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển”, tỉnh Lào Cai luôn nỗ lực củng cố môi trường đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh. Tỉnh Lào Cai mong muốn và kỳ vọng sớm được chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư tại Lào Cai.
Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư vượt qua khó khăn, ngày càng lớn mạnh, gặt hái nhiều thành công, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước nói chung và Lào Cai nói riêng.

- Trân trọng cảm ơn ông!