Theo đó, Dự thảo Thông tư này được cho sẽ có nhiều quy định thay đổi, tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư mới về thủ tục Hải quan được cho sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý - Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư mới về thủ tục Hải quan được cho sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý - Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Deloitte Việt Nam, Dự thảo sẽ có các quy định sửa đổi, bổ sung đối với doanh nghiệp chế xuất như: Các nghĩa vụ báo cáo; Thanh lý hàng hóa (bao gồm máy móc thiết bị, xe cộ, nguyên vật liệu,…) tại Việt Nam; Hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất bị tiêu hủy do nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh đó, Dự thảo này còn có những thay đổi đáng chú ý khác như: Trị giá Hải quan; Định mức sản xuất (“BOM”) thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ; Thông báo cơ sở gia công khi thực hiện hợp đồng gia công.

Đáng nói, cũng theo Deloitte Việt Nam, các quy định của Dự thảo mới sẽ có những thay đổi chính trong các quy định như: Về nghĩa vụ báo cáo - Doanh nghiệp phải nộp báo cáo đối với tất cả hàng hóa không chịu thuế, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Bổ sung thủ tục khi xử lý hàng hóa khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang Doanh nghiệp nội địa.

Về thanh lý hàng hóa tại Việt Nam - Không yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi bán, chỉ thực hiện mua bán nội địa và người nhận/người mua phải khai hải quan và nộp các loại thuế liên quan (doanh nghiệp chế xuất là người xuất khẩu không phải nộp). Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tiêu hủy sẽ chỉ được áp dụng nếu được chứng minh bằng chứng từ bảo hiểm hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Và về kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất: phải đáp ứng các điều kiện như doanh nghiệp chế xuất và thực hiện báo cáo hàng tháng.

Deloitte Việt Nam đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp giảm vướng mắc về quy định liên quan đến thủ tục và thời hạn báo cáo

Theo Deloitte Việt Nam, một số quy định trong Dự thảo Thông tư sẽ giúp doanh nghiệp giảm vướng mắc về quy định liên quan đến thủ tục và thời hạn báo cáo - Ảnh minh họa

“Với các quy định đã nêu, doanh nghiệp chế xuất phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ thông tin phù hợp và báo cáo đúng thời hạn tới cơ quan Hải quan, tuy nhiên, các quy định và hướng dẫn này sẽ đảm bảo sự minh bạch/chắc chắn hơn trong việc kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất. Trong đó, các doanh nghiệp khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp nội địa và ngược lại sẽ cần cân nhắc tác động của các nội dung sửa đổi trong quy định trong quá trình thực hiện”, Deloitte Việt Nam chia sẻ.

Bên cạnh những vấn đề đã nêu, thì Dự thảo mới này của Bộ Tài chính cũng sẽ có những thay đổi rất đáng chú ý.

Cụ thể, về trị giá Hải quan: Khi phát hiện rủi ro trong giao dịch giữa các bên liên kết thì cơ quan hải quan kiểm tra và chuyển tiếp trường hợp này đến cơ quan thuế có liên quan.

Theo Deloitte Việt Nam, cơ quan Hải quan, phối hợp với cơ quan thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các giao dịch liên kết. Quy định này dẫn tới rủi ro phát sinh nhiều hơn các vướng mắc và chi phí tuân thủ, đồng thời cũng có thể tác động đến các báo cáo, phân tích về giá chuyển nhượng.

Hay như định mức sản xuất (BOM): Thuật ngữ mới về Định mức sản xuất (“BOM”), cụ thể là “Định mức sử dụng thực tế” và “Định mức sử dụng dự kiến”, trong đó, doanh nghiệp ưu tiên không bắt buộc phải nộp BOM thực tế trong báo cáo quyết toán.

Về quy định này, Deloitte Việt Nam cho rằng, quy định rõ ràng hơn về Định mức sản xuất (“BOM”), các doanh nghiệp ưu tiên cần đảm bảo việc lưu trữ thông tin và tính chính xác của báo cáo quyết toán để tránh bị xử phạt bởi các quy định này được áp dụng cho cả doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

Về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ: Bên xuất khẩu tại chỗ thông báo cho Hải quan địa phương về tờ khai nhập khẩu tại chỗ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày khai báo xuất khẩu; Giảm bớt các thủ tục đối với các công ty có tính tuân thủ cao và các đối tác của họ.

Theo Deloitte Việt Nam, các quy định này sẽ làm tăng nghĩa vụ của người xuất khẩu trong các giao dịch xuất nhập khẩu tại chỗ nhưng sẽ tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao.

Ngoài ra, về nghĩa vụ thông báo hợp đồng gia công được quy định chi tiết và cụ thể hạn cuối: Ngày 10 của tháng tiếp theo, thay vì ngày 3 như quy định trước đây.

Về quy định này, Deloitte Việt Nam đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp giảm vướng mắc về quy định liên quan đến thủ tục và thời hạn báo cáo.