Theo tìm hiểu, dự án đường vành đai phía Tây (TP. Đà Nẵng) đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 19km, khởi công vào tháng 9/2018 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên DĐDN, dự án đường vành đai phía Tây (TP. Đà Nẵng) đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 19km, khởi công vào tháng 9/2018 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Công trình do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) thi công đi qua 5 xã của huyện Hòa Vang gồm: Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc và sau 3 lần gia hạn tiến độ, dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Công trình do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) thi công đi qua 5 xã của huyện Hòa Vang gồm: Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc và sau 3 lần gia hạn tiến độ, dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo thông tin, việc thi công chậm trễ trong giai đoạn 2018-2021 chủ yếu do nguyên nhân giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục, mặt bằng “da beo”..., cũng như năng lực nhà thầu thi công (Cienco 1) chưa đáp ứng yêu cầu tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Theo thông tin, việc thi công chậm trễ trong giai đoạn 2018-2021 chủ yếu do nguyên nhân giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục, mặt bằng “da beo”..., cũng như năng lực nhà thầu thi công (Cienco 1) chưa đáp ứng yêu cầu tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Cuối năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) và điều chuyển khối lượng còn lại sang Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. UBND TP. Đà Năng gia hạn tiến độ đến 30/9 nhưng nhà thầu đang xin gia hạn đến ngày 31/12/2023.

Cuối năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) và điều chuyển khối lượng còn lại sang Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. UBND TP. Đà Nẵng gia hạn tiến độ đến 30/9 nhưng nhà thầu xin gia hạn đến ngày 31/12/2023.

Đến ngày 23/01/2024, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn có Công văn số 251/TCT-KTKT cam kết hoàn thành cơ bản công trình Tuyến đường vành đai phía Tây vào ngày 29/3/2024, hoàn thiện công trình vào ngày 30/4/2024.

Đến ngày 23/01/2024, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn có văn bản cam kết hoàn thành cơ bản công trình Tuyến đường vành đai phía Tây vào ngày 29/3/2024, hoàn thiện công trình vào ngày 30/4/2024.

Tuy nghiên, đến nay công trình cơ bản vẫn chưa hoàn thiện. Nguyên nhân do còn một số hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, một số vị trí nút giao với đường dân sinh vướng còn vướng mặt bằng.

Tuy nhiên, đến nay công trình cơ bản vẫn chưa hoàn thiện. Nguyên nhân do một số vị trí nút giao với đường dân sinh vướng còn vướng mặt bằng...

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, vị trí cuối tuyến đường Vành đai phía Tây chưa được kết nối giao thông với đường chính (công trình Tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn qua Khu CNTT tập trung đang thi công dự kiến hoàn thành vào quý I/2025).

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, vị trí cuối tuyến đường Vành đai phía Tây chưa được kết nối giao thông với đường chính (công trình Tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn qua Khu CNTT tập trung đang thi công dự kiến hoàn thành vào quý I/2025).

Để phục vụ thông xe công trình trong thời gian trước mắt, các phương tiện cần sử dụng đường nội bộ của Khu CNTT tập trung để kết nối từ cuối tuyến đường Vành đai ra tuyến giao thông chính.

Để phục vụ thông xe công trình trong thời gian trước mắt, các phương tiện cần sử dụng đường nội bộ của Khu CNTT tập trung để kết nối từ cuối tuyến đường Vành đai ra tuyến giao thông chính.

Tại buổi kiểm tra cuối năm 2023, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu huyện Hòa Vang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng và hỗ trợ đơn vị thi công theo hình thức cuốn chiếu. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án và đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, kịp bàn giao trước ngày 31/12/2023 theo cam kết với lãnh đạo thành phố.

Tại buổi kiểm tra cuối năm 2023, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu huyện Hòa Vang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng và hỗ trợ đơn vị thi công theo hình thức cuốn chiếu. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, kịp bàn giao trước ngày 31/12/2023 theo cam kết với lãnh đạo thành phố.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được khớp nối đồng bộ. Trong khi đó, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cam kết hoàn thành cơ bản công trình Tuyến đường vành đai phía tây vào ngày 29/3/2024 và hoàn thiện công trình vào ngày 30/4/2024.

Đến nay nhiều khu vực của dự án vẫn chưa được khớp nối đồng bộ.