Ông Trần Văn Tân – Giám đốc Công ty CP Xây dựng và  Thương mại Phong Cách Mới:

Các doanh nghiệp mong muốn có chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, đầu tư chế biến sâu và khác biệt để tạo ra các dòng sản phẩm đa dạng. Đặc biệt, việc phát triển đẩy mạnh những sản phẩm OCOP cần được gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

Do ảnh hưởng của đại dịch nên việc kết nối và đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài gặp nhiều khó khăn, mối liên kết giữa doanh nghiệp Việt với doanh nghiệp ngoài nước đang còn lỏng lẻo. Để giải quyết việc này cần phát huy vai trò tổ chức, hiệp hội ngành nghề, đồng thời, quảng cáo, giới thiệu, bán sản phẩm trên nền tảng số và các trang mạng xã hội… Về phía các cơ quan quản lý, nên tạo một trung tâm dữ liệu chung để các doanh nghiệp có thể truy cập để trao đổi thông tin thuận lợi.