>> Ngành xi măng nỗ lực vượt khó

Ông Lê Đình Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty xi măng Tân Thắng:

Từ kinh nghiệm của Công ty Xi măng Tân Thắng, chúng tôi đã sử dụng thiết bị, công nghệ của Flsmith Đan Mạch cung cấp, với hệ thống vòi đốt đa kênh douflex, ngoài ra nhà máy còn sử dụng chất phụ gia hỗ trợ cháy triệt để giảm tối đa phát thải carbon ra môi trường.

Tuy nhiên để xanh hóa sản xuất xi măng, chúng tôi đề xuất Chính phủ cần thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu các sáng kiến, giải pháp để tiết giảm sử dụng nhiên liệu, điện năng cũng như tiến tới sử dụng nguồn nhiên liệu phẩm cấp thấp, nhiên liệu thay thế. Đồng thời kiến nghị Chính phủ có cơ chế khuyến khích thúc đẩy việc đốt nhiên liệu thay thế, như rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về mặt kinh phí để xử lý rác thải như một số nước tiên tiến.