Hội nghị sẽ công bố kết quả điểm số và xếp hạng năng lực cạnh tranh đối với 34 đơn vị tham gia (gồm 13 địa phương và 21 sở, ngành) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) là một trong những giải pháp quyết liệt, sáng tạo mà Quảng Ninh đã tiên phong áp dụng triển khai thí điểm từ năm 2015, chính thức từ năm 2016 đến nay, nhằm tạo sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp sở, ban, ngành và địa phương trong nỗ lực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời là một kênh tin cậy tiếp thu, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về chất lượng điều hành cấp cơ sở.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về sự kiến DCCI 2020

Chiều ngày 16/3/2021, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về sự kiện DCCI 2020

Kết quả DDCI Quảng Ninh 2020 được đo lường dựa trên tổng hợp ý kiến của khoảng 6.500 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, năm 2020, Quảng Ninh lựa chọn thêm phân nhóm các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2019 và đầu năm 2020. Chương trình khảo sát có sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh gắn với hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Phương pháp khảo sát DDCI 2020 bổ sung sử dụng công cụ khảo sát ứng dụng CNTT là khảo sát trực tuyến trên platform chuyên dụng, đảm bảo yêu cầu về định danh và xác thực đối với doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Hội nghị DDCI Quảng Ninh 2020 tới đây sẽ tôn vinh và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành và địa phương dẫn đầu; nhận diện được những mặt tích cực, tồn tại hạn chế trong quản lý, điều hành của các đơn vị; đặc biệt là truyền được thông điệp không ngừng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực điều hành kinh tế của các sở ngành, địa phương và khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của toàn hệ thống chính trị của tỉnh nhằm thiết thực góp phần quyết định cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh PCI của tỉnh Quảng Ninh.