>>> Cảng biển Hải Phòng: Đặt mục tiêu 100 triệu tấn hàng thông quan trong năm 2022

>>> Đề xuất không thu phí hạ tầng cảng biển với hàng hoá đường thuỷ nội địa