Ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn dược mỹ phẩm Sa Sâm Việt đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre.

Ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn dược mỹ phẩm Sa Sâm Việt đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre.

Có thể nói rằng, trong điều kiện của nền kinh tế hiện nay, trên thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn những sản phẩm tốt, giá cả hợp lý… Vậy khởi nghiệp để tạo ra một sản phẩm có năng lực cạnh tranh trong thời điểm hiện nay là điều thật sự rất khó khăn. 

Để khởi nghiệp thành công, doanh nghiệp khởi nghiệp ngay từ đầu cần xác định: Nếu đã khởi nghiệp nhất thiết phải đổi mới sáng tạo, phải ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo nên những sản phẩm mà từ sản phẩm thể hiện nên hồn cốt quê hương dựa trên việc khai thác các sản phẩm từ tài nguyên bản địa. Và một điều vô cùng quan trọng chính là thể hiện nét văn hóa và giá trị cộng đồng để có thể chinh phục khách hàng ngay từ đầu bằng những câu chuyện, giá trị: nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy, và cảm được...

Theo thống kê, Việt Nam chiếm 12% dược liệu của thế giới, với số liệu này chúng ta có thể dễ dàng để phát triển nhu cầu sử dụng dược liệu của người tiêu dùng. Chúng ta đang nhập 78% dược liệu của thế giới và lại đi tìm những sản phẩm dược liệu từ nước ngoài với giá rất cao. Với 12% dược liệu nếu làm tốt, sẽ góp phần giúp cho đất nước giàu đẹp và nâng cao sức khỏe. Dù không thể so sánh với nước Mỹ, nước Nga, và các nước khác về tên lửa, vũ trụ nhưng với việc sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tài nguyên dược liệu mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước, chúng ta sẽ làm được.

Sa Sâm Việt với khát vọng mong muốn tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng, hiệu quả bằng dược liệu quý của Việt Nam đồng thời tôn vinh dược liệu Việt Nam bằng những sản phẩm có thể sánh vai cùng các sản phẩm dược liệu quý hiếm, đa dạng nổi tiếng trên thế giới.

Từ Chương trình 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đã có rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn và cũng đã có nhiều sản phẩm dịch vụ được ra đời. Tuy nhiên, với qui mô và tầm cỡ của chương trình và sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài các chính sách hỗ trợ hiện nay cần có những chính sách mạnh hơn nữa, thủ tục cũng cần đơn giản hơn. Đặc biệt là cần xây dựng tiêu chí lựa chọn các sản phẩm hay doanh nghiệp có sản phẩm đạt được mốt số tiêu chí để có chính sách hỗ trợ truyền thông và tiếp cận thị trường trong thời gian tới.