>> KHỞI NGHIỆP QUẢNG NAM: Tăng cường liên kết giữa các địa phương

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban - Ban Kinh tế Trung ương cho rằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy doanh nghiệp phát triển là một động lực, nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia đang rất là chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Là một trong quốc gia được đánh giá có quyết tâm cao trong khơi nghiệp đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện phất triển các yếu tố đổi mới sáng tạo hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Đức Hiển, Diễn đàn cấp cao: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam 2023 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA) tổ chức hôm nay (24/8) nằm trong chuỗi các chương trình tổ chức năm Khởi nghiệp Quốc gia 2023 có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong hỗ trợ khởi nghiệp.

Thông tin từ vị này, tại Nghị quyết 52 và Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị đã xác định tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, là một tầm nhìn thể hiện quyết tâm cao.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban - Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban - Ban Kinh tế Trung ương cho hay, Việt Nam cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có quy mô trên 1 tỷ đô. 

Tại Nghị quyết này, Bộ Chính trị cũng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách và định hướng cho doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm,... để thực hiện. Cùng với đó là đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển vườn ươm doanh nghiệp,...

“Trên cơ sở đó đã có nhiều đề án, chương trình hành động cụ thể dễ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp. Từ đó các Bộ ngành, địa phương cũng đã có nhiều chương trình, đề án phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Kết quả năm 2022, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 48/132 Quốc gia, nằm trong nhóm 58 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo từ năm 2017 đến nay. Việt Nam đang đứng trong nhóm số ít các Quốc gia trên thế giới đang trong quá trình tự tạo các sản phẩm đổi mới sáng tạo riêng cho quốc gia mình”, ông Nguyễn Đức Hiển nói.

Cũng thông tin từ vị này, Việt Nam cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có quy mô trên 1 tỷ đô. Cùng với đó, rất nhiều địa phương như TP HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương,... đã rất tích cực trong việc triển khai chính sách hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương cũng sẽ tiếp tục đánh giá quá trình triển khai Nghị quyết 52 và chủ trương liên quan đến chủ trương khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Tại Diễn đàn này, ông Hiển cho rằng cần làm rõ thực trạng, quá trình hoàn thiện các cơ chế chính sách chung của Quốc gia, đồng thời các địa phương kịp thời kiến nghị để hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Hiển đề xuất đầu tiên cần xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, địa phương, tập trung xây dựng thể chế, chính sách, kiến tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề nguồn vốn, nhân lực, khoa học công nghệ theo hướng phù hợp với thị trường, thông lệ quốc tế, thí điểm đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro, phá bỏ những nút thắt, rào cản để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoặc khuyến khích cơ chế đặt hàng của nhà nước.

Hội tha

Diễn đàn cấp cao: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam 2023 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA) tổ chức ngày 24/08/2023.

Thứ hai là trao đổi kinh nghiệm thành công, những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các lĩnh vực, hoặc việc triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo, hệ thống vườn ươm  theo Nghị quyết 52.

Thứ ba, về năng lực đổi mới sáng tạo tại địa phương và các cơ chế, chính sách liên quan đến huy động nguồn lực tại chỗ, nguồn lực các trung tâm về việc tham gia của các doanh nghiệp trọng và ngoài nước, doanh nghiệp FDI. Đồng thời, là vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

“Cùng vời chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia được triển khai qua nhiều năm. Thực tế, trước khi có Nghị quyết 52, sự kiện đầu tiên liên quan đến khởi nghiệp chính là sáng kiến của VCCI – đơn vị tổ chức chương trình này. Vì vậy, cần có thêm những trao đổi, kiến nghị để triển khai chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động của các Bộ ban ngành gắn kết đồng bộ”, ông Nguyễn Đức Hiển đề xuất.

Tại Diễn đàn, ông Hiển thông tin Ban kinh tế Trung ương cũng thể hiện tinh thần cam kết đồng hành cùng VCCI, các địa phương trong việc triển khai các hoạt động, chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia thông qua Diễn đàn này. Đồng thời, tiếp nhận các khó khăn, kiến nghị từ Diễn đàn để có những điều chỉnh, thay đổi nhằm hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA) tổ chức Diễn đàn cấp cao: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các nội dung triển khai của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2023 và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Tư - TechFest Quang Nam 2023 nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ.

Sự kiện thu hút sự tham dự của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ, Ngành, lãnh đạo cấp sở ban ngành của miền Trung –Tây Nguyên, khách quốc tế, các doanh nhân, các trường đại học – cao đẳng, các tổ chức thúc đẩy - hỗ trợ khởi nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh/thành, quỹ khởi nghiệp, cơ quan báo chí – truyền hình và sự tham dự của các startup, thanh niên.

Đây là diễn đàn thứ 2 được tổ chức có chủ đề liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho địa phương, tiếp nối diễn đàn đầu tiên được tổ chức dành riêng cho vùng đồng bằng sông Hồng, tháng 5/2023 tại Nam Định.