Ông Alain Goudsmet - chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực huấn luyện tinh thần chia sẻ tại buổi “Pit Stop - Kích hoạt Năng lượng Tổ chức với Phong cách Lãnh đạo kiêm Huấn luyện viên” do Viện thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp với Tập đoàn Mentally Fit cùng đối tác tư duy là Deloitte Việt Nam tổ chức.

Ông Alain Goudsmet - chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực huấn luyện tinh thần chia sẻ tại buổi “Pit Stop - Kích hoạt Năng lượng Tổ chức với Phong cách Lãnh đạo kiêm Huấn luyện viên” 

Theo ông Alain Goudsmet - chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực huấn luyện tinh thần khẳng định, những nhà lãnh đạo hiện đại nên là những người tạo cảm hứng, truyền năng lượng cho các thành viên, cùng đội ngũ xây dựng những dự án đầy sức hút nhằm hướng tới mục tiêu chung. Ông đưa ra khái niệm “lãnh đạo năng lượng”. Tức, CEO doanh nghiệp không phải lãnh đạo đối tượng cụ thể, thông thường mà cần nắm bắt được năng lượng của tổ chức, doanh nghiệp. Giá trị năng lượng của doanh nghiệp bao gồm cả những giá trị từ quá khứ - hiện tại - tương lai.

Chuyển hoá cảm hứng thành hành động

Theo Global Performance Coach Alain Goudsmet, sau Covid-19, những nhà lãnh đạo cần phải thay đổi cách tiếp cận và làm thế nào để kích hoạt năng lượng tổ chức. Năng lượng sẽ chảy đến nơi nào mà người ta chú ý đến nó. Mà muốn chú ý được thì phải hình ảnh. Do đó, nguồn năng lượng phải được tối giản hoá và hình ảnh hoá. Trong đó, các tổ chức cần phải hình ảnh hoá, liên quan tới marketing nội bộ.

 Global Performance Coach Alain Goudsmet - Chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực huấn luyện tinh thần cho các Đội tuyển Olympics, Tái cấu trúc & Chuyển dịch Văn hoá Doanh nghiệp, Tối ưu hóa hiệu suất công việc với cấp Lãnh đạo cao cấp các Tập đoàn Đa quốc gia thuộc danh sách Fortune 500 & Top Global Brands.

Truyền thông sẽ đi từ quá khứ, đến hiện tại và tương lai. “Ví dụ khi tôi đến trụ sở của Deloitte, tôi thấy được câu chuyện lịch sử 30 năm tồn tại của Deloitte và chắc chắn rằng mọi người ở đây cũng sẽ tự hào khi là thành viên của tổ chức này. Chúng ta có thể làm được nổi bật được niềm tự hào đó không, bởi lâu nay chúng ta quá tập trung vào hiện tại. Người lao động đến doanh nghiệp làm việc không chỉ làm công ăn lương mà còn được truyền cảm hứng được tạo ra từ niềm say mê nào đó của doanh nghiệp” – ông nói – “Bức tường quá khứ - bức tường của hiện tại – bức tường của tương lai cần phải được vẽ lên để người lao động có thể cụ thể hoá và hình dung được một cách rõ ràng. Ngay cả những người mới đến họ có thể tham gia vào câu chuyện của doanh nghiệp và bắt nhịp được”.

 Ông Alain Goudsmet chứng kiến lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT VIOD, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam.

Ông Alain Goudsmet chứng kiến lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT VIOD, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam.

Vậy muốn kích hoạt như thế nào? Theo Alain Goudsmet, có các trụ cột của năng lượng cần thiết: năng lượng trí tuệ (IQ); năng lượng cảm xúc (EQ); thể chất (PHQ – Physical). Một trụ cột cần lưu ý là đó là SE (spiritval/sense) để trả lời câu hỏi: Tại sao tôi phải làm những gì tôi đang làm? Trong thời gian Covid-19, một trụ cột mới được kích hoạt đó là năng lực thích nghi, nhanh nhạy, chủ động (A.Q –Anticipate pro-active).

“Như vậy có 4 trụ cột chính và có 1 trụ cột được kích hoạt trong bối cảnh Covid-19. Sức mạnh của con người được đo lường bằng trụ cột yếu nhất của họ. Bởi vậy, với mỗi người hãy tự đo lường sức mạnh của mình dựa trên các trụ cột đó” - Global Performance Coach Alain Goudsmet nói.

>> Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: Đất nước phát triển phải có văn hóa kinh doanh quốc gia

Dịch chuyển năng lực lãnh đạo

Để đáp ứng nhu cầu thị trường biến đổi với tốc độ chóng mặt, các doanh nghiệp đi qua một quá trình từ những thay đổi về sản phẩm và dịch vụ dẫn đến những thay đổi về cấu trúc quản trị doanh nghiệp, kết quả là tạo ra những thay đổi về văn hóa trong kinh doanh. Để vượt qua những trở ngại phát sinh từ những thay đổi liên tục mà doanh nghiệp phải đối mặt, đặc biệt để thành công trong quá trình chuyển đổi văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp, ông Alain Goudsmet chia sẻ những nhà lãnh đạo cần dịch chuyển năng lực lãnh đạo của họ.

Chuyển dịch năng lực lãnh đạo là những nhà lãnh đạo cần sẵn sàng trao quyền và khuyến khích cơ chế ra quyết định từ cấp nhân viên đi lên trong doanh nghiệp của mình.

Ông cho rằng, để dịch chuyển năng lực lãnh đạo, các nhà lãnh đạo cần chuyển từ phương thức nói sang phương thức hỏi, tác động vào chỉ số cảm xúc (EQ) thay vì chỉ số thông minh (IQ), trao quyền cho các thành viên trong đội ngũ thay vì kiểm soát họ, huấn luyện (coach) phát triển thay vì quản lý, chuyển đổi tư duy của mỗi thành viên trong doanh nghiệp từ việc chỉ ưu tiên làm những việc đem lại lợi ích cho đội nhóm của mình (team first) sang tư duy làm gì cũng vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp (company first). Chính những người lãnh đạo cần chủ động hỏi ý kiến phản hồi từ đội ngũ, thực hành để có kỹ năng lắng nghe từ đội ngũ và khách hàng tốt hơn. Mức độ nên là 50/50 là phù hợp.

Có 3 cấp độ cần lưu ý để kích hoạt năng lượng của đội nhóm đi từ đội ngũ gắn kết (có mục tiêu, khuôn khổ và niềm tin); kéo căng và phát triển đội nhóm (phản hồi, chia sẻ và tìm những ý tưởng mới). Gắn kết trước khi kéo căng và phát triển đội nhóm.

Từ đó, ông đưa ra công thức phát triển con người là gì 70%-20%-10%. Trong đó, đào tạo về chuyên môn kỹ thuật (kỹ thuật mới, nâng cao năng lực) chiếm 10%; 20% sự phát triển của nhân sự có được là sự tương tác trong xã hội trực tiếp; 70% là học cầm tay chỉ việc thông qua huấn luyện lãnh đạo.

Ông Alain Goudsmet khẳng định, việc thực hiện “ma trận” chuyển dịch năng lực lãnh đạo và đổi mới sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp chuyển hoá từ cảm hứng thành hành động cụ thể cho mỗi cá nhân và tổ chức hướng tới mục tiêu chung trong doanh nghiệp, đi từ kết quả đến hiệu quả và cao nhất là sự vượt trội cho doanh nghiệp và tổ chức.