>>Tây Nguyên thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Các giải pháp được UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư là khẩn trương kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án dự kiến kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024. Tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức công tác nghiệm thu khối lượng thực hiện, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, hoàn tất hồ sơ thanh toán, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đảm bảo giải ngân ngay nguồn vốn kéo dài khi có ý kiến chấp thuận từ cấp có thẩm quyền.

Làm việc cùng các nhà thầu để rà soát toàn bộ khối lượng đã thực hiện, tiến độ thực hiện của từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024. Xây dựng các giải pháp, biện pháp phù hợp cho từng công trình để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công công trình (kể cả làm ngoài giờ) để  tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Chủ đầu tư đáp ứng tiến độ giải ngân của từng dự án theo số vốn được bố trí của năm 2024 đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn của lệ từng dự án theo đúng kế hoạch hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Cao tốc Tân Phú – Bảo lộc được xem là công trình trọng điểm phát triển kinh tế

Cao tốc Tân Phú – Bảo lộc được xem là công trình trọng điểm phát triển kinh tế

Rà soát toàn bộ các dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, các dự án đang triển khai thi công, khẩn trương thực hiện ngay việc lập thủ tục tạm ứng, thanh toán đối với các chi phí chuẩn bị đầu tư, tạm ứng hợp đồng, tạm ứng, thanh toán khối lượng thực hiện (nếu đủ điều kiện thanh toán, tạm ứng theo quy định).

Thực hiện giám sát đầu tư công tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, ông Tôn Thiện San – Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng nói "các địa phương khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn. Chủ động rà soát và báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai, cái nào vượt cấp thì báo cáo lên trên để giải quyết đảm bảo đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Đối với các dự án mới, phải tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư. Đặc biệt chú trọng đến khâu giải phóng mặt bằng, đảm bảo có mặt bằng sạch để triển khai thi công các công trình". 

Ông Võ Ngọc Hiệp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết năm “số liệu của tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư đến ngày 22/3/2024 tỷ lệ giải nhân vốn đầu tư công toàn tỉnh chỉ đạt 6,3% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước 9,13% và không đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Do đó, phải đưa ra các giải pháp thúc đẩy đầu tư công là biện pháp hàng đầu”.

>>TP.HCM: Khẩn trương huy động nguồn VLXD để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Tuy nhiên, một số công trình trọng điểm được địa phương kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét và đưa vào nguồn vồn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) sớm thẩm định hồ sơ dự án đường bộ cao tốc Tân Phú  - Bảo Lộc để UBND tỉnh Lâm Đồng có cơ sở phê duyệt, triển khai các bước tiếp theo.

Đầu tư công tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra

Đầu tư công tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra

Bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện hạng mục xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk.

Ông Võ Ngọc Hiệp cũng cho biết “tỉnh đã báo cáo một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai cho các dự án.”

Mục tiêu giải ngân của tỉnh cũng được chia theo từng giai đoạn, phấn đấu đến ngày 30/6/2023 đạt từ 50% kế hoạch trở lên; đến ngày 30/9/2023 đạt từ 70% kế hoạch trở lên; đến ngày 31/12/2023 đạt từ 95% kế hoạch trở lên và đến ngày 30/01/2025 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư đã được bố trí cho các dự án.