>>>Lạng Sơn tạo “cú hích”mới cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh liên quan đến các nhiệm vụ quy hoạch lãnh đạo quản lý để làm căn cứ đào tạo, bổ nhiệm; khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2024; phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị tốt các điều kiện công bố quy hoạch tỉnh gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh liên quan đến các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2024. (Ảnh: langson.gov.vn)

Tiếp đà tăng trưởng kinh tế

Ngay sau Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ; Đẩy mạnh hoạt động du lịch, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thu chi ngân sách…

Trong 2 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết qủa khởi sắc. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan, đơn vị chức năng tại cửa khẩu đã tăng cường phối hợp, bố trí lực lượng trực, tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thông quan hàng hóa, kết hợp công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 02 tháng ước đạt 570 triệu USD, tăng 81% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu 260 triệu USD, tăng 73,3%, nhập khẩu 310 triệu USD, tăng 87,9%5. Hàng địa phương xuất khẩu ước đạt 20 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh, sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm tăng 2,39%. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Na Dương 3; thành lập cụm công nghiệp Na Dương 1, huyện Lộc Bình và tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2, Đình Lập, Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1 và Bắc Sơn 2.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.138,8 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải trong tháng tăng trưởng về vận tải hành khách nhưng giảm doanh thu vận tải hàng hóa và doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ. Dự ước doanh thu vận tải đạt 406,6 tỷ đồng, tăng 8,04% so với cùng kỳ.

>>>Lạng Sơn: Giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2024

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch khởi sắc ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch 2 tháng đầu năm đạt 761 nghìn lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ, trong đó: khách quốc tế đạt 22 nghìn lượt, tăng 331,6%; doanh thu ước đạt 539 tỷ đồng, tăng 15,7%.

Đáng chú ý, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tỉnh tiếp tục có số lượng các doanh nghiệp thành lập mới và dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tăng mạnh so với cùng kỳ. Tính đến ngày 20/02/2024, đã đăng ký thành lập mới 118 doanh nghiệp, tăng 122,6% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký là 1.096,63 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 4.306 doanh nghiệp, 758 chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài ra, thành lập mới 08 HTX, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 494 HTX.Từ đầu năm đến nay, tỉnh chấp thuận 06 dự án với tổng số vốn 1.517,759 tỷ đồng.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhận định, năm 2024  hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, các ngành sản xuất phục hồi còn chậm, chưa đạt được như kỳ vọng. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; một bộ phận người lao động thiếu và mất việc làm, thu nhập giảm… UBND tỉnh đã đề ra định hướng chiến lược trong chỉ đạo, điều hành năm 2024 để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Tập trung, quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Tổ chức triển khai thực hiện công bố Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thái Bình và Bình Thuận. Ảnh VGP Nhật Bắc.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thái Bình và Bình Thuận. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án khu chức năng. Triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Huy động tổng thể nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là các dự án hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm có tính liên vùng; hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm trong năm 2024. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn; dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn; dự án Tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; dự án Đường giao thông kết nối Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn với cảng Mỹ An (Bắc Giang).

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia vào thị trường. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030.

Đẩy mạnh chuyển đổi số tổng thể, toàn diện, hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hướng tới đối tượng phục vụ chủ yếu là người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo các sở, ngành niêm yết công khai các TTHC thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khai thác, tiếp cận; Thực hiện hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch; môi trường đầu tư, hạ tầng kỹ thuật; quy định pháp luật, chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp; thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai,... nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư, lập và triển khai dự án đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh.