Dự án Nhà máy ĐMT Thiên Tân 1, Ninh Thuận.

Dự án Nhà máy ĐMT Thiên Tân 1, Ninh Thuận.

Đó là dự án điện mặt trời (ĐMT) 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp đầu tư hạ tầng lưới điện truyền tải của Tập đoàn Trung Nam đầu tư và dự án Nhà máy ĐMT Thiên Tân 1 công suất 250 MW do Công ty TNHH MTV Thiên Tân Solar Ninh Thuận đầu tư.

Trước đó, tỉnh Ninh Thuận đã đề xuất Bộ Công thương trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung “quy định đặc thù” về phát triển ĐMT trên địa bàn tỉnh, cho áp dụng giá bán điện là 7,09 UScent/kWh với phần công suất vượt quá 2.000 MW của các dự án trên.

Thực trạng ĐMT tại Ninh Thuận nói riêng và nhiều địa phương nói chung đã và sẽ dẫn tới tình trạng “lệch pha” giữa quy hoạch, công suất thực tế, áp giá cũng như truyền tải. Việc Bộ Công Thương xin cơ chế đặc thù cho Ninh Thuận sẽ tạo tiền lệ cho các địa phương khác xin cơ chế đặc thù mới.

Trong khi đó, cách đây không lâu, giữa tháng 7/2020, chính Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 18/2020 hướng dẫn về phát triển dự án ĐMT. Theo đó, dự án ĐMT nối lưới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có giá bán điện được xác định trên cơ sở thứ tự về thời gian công nhận ngày vận hành thương mại.

Theo các chuyên gia về lâu dài, để tránh cơ chế “xin- cho”, việc phát triển năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện 8, cần có tầm nhìn toàn diện hơn, để cơ chế ưu đãi không phải “chạy theo” dự án.