>> Long An: Kết nối giao thương với doanh nghiệp Hàn Quốc

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Kho cơ sở dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của tỉnh Long An là nền tảng quan trọng, mở ra phương thức chỉ đạo, điều hành mới cho lãnh đạo, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh từ cách làm truyền thống sang cách ra quyết định chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số và công nghệ số.

Đây chính là điểm khởi đầu rất quan trọng để đưa Nghị quyết về chuyển đổi số của Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An đi vào thực tiễn cuộc sống.

 Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu tỉnh đã đi vào hoạt động phục vụ chính quyền và nhân dân Long

Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu tỉnh đã đi vào hoạt động phục vụ chính quyền và nhân dân Long

Xây dựng chính quyền kiến tạo

Với quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU “về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 3288/CTr-UBND ngày 08/10/2021 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh năm 2022. Đến nay, Long An đã đạt những kết quả quan trọng trên cả ba trụ cột Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Trung tâm IOC được đưa vào vận hành chính thức, là bước tiến quan trọng cho định hướng phát triển đô thị thông minh. Đây là cơ sở, nền tảng để tỉnh xây dựng một chính quyền kiến tạo, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng Long An trở thành địa phương phát triển theo hướng hiện đại, xứng tầm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tạo ra không gian số an toàn, thuận tiện

Song song đó, Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của tỉnh cũng được hình thành với 4 nhóm chức năng chủ yếu: Hệ thống nền tảng Kho dữ liệu; hệ thống Cổng dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp; các bộ kết nối khai thác dữ liệu từ kho; công cụ hỗ trợ các đơn vị tạo lập, chuẩn hóa, chuyển đổi, đưa dữ liệu vào kho. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở, ngành, triển khai thu thập, đưa dữ liệu vào Kho. Các dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục, đồng bộ với các hệ thống dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị, bảo đảm giá trị dữ liệu khi khai thác.

Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: “Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An được xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại; sẽ góp phần giúp cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, dữ liệu, dịch vụ thông minh nhanh chóng, tiện lợi, ít chi phí và giảm phiền hà. Điều đáng nói là mọi hoạt động đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm thông qua hoạt động phản ánh, kiến nghị, tương tác, giám sát hoạt động chính quyền qua các ứng dụng số, các kênh tương tác khác trên môi trường số”.

Để phát huy hiệu quả của Trung tâm IOC, tỉnh đưa vào vận hành Tổng đài 1022 Long An và ứng dụng Long An Số - kênh tương tác 2 chiều giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Tổng đài 1022 Long An được xây dựng nhằm phục vụ, tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin của người dân, doanh nghiệp nhanh chống, kịp thời chính xác về các vấn đề: Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; Các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh…., ông Tấn Hòa chia sẻ.

Ứng dụng Long An Số cho phép người dân tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử; cung cấp các kênh thanh toán dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, giáo dục, y tế, du lịch… Thông qua Long An Số, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị đến chính quyền. Tất cả nội dung phản ánh, kiến nghị này sẽ được Trung tâm IOC tiếp nhận, điều phối đến cơ quan chức năng có liên quan xử lý, đăng tải kết quả công khai trên Cổng thông tin 1022 (1022.longan.gov.vn).

Bên cạnh chính quyền số, tỉnh cũng đang tập trung triển khai và đạt những kết quả khả quan về kinh tế số và xã hội số. Đến nay có 482 tổ chức, cá nhân bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (https://postmart.vn, https://voso.vn) với 5.959 sản phẩm được đăng ký bán trên sàn. Ngành Nông nghiệp triển khai ứng dụng công nghệ số (blockchain, mã QR) trong truy xuất nguồn gốc nông sản, hỗ trợ 1.761.000 tem điện tử truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đối với 14 cơ sở được xác nhận chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Ngành Công Thương phối hợp Viettel, VNPT thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, trung tâm thương mại. Ngành thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Định hướng sắp tới

Xác định năm 2022 là “Năm hành động, tạo bước ngoặt chiến lược về chuyển đổi số, trong bối cảnh cả nước đang đẩy nhanh thực hiện quá trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Long An xác định chuyển đổi số là giải pháp chính, là xu thế tất yếu và là cơ hội cho địa phương, các doanh nghiệp vượt lên.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nền tảng số mà địa phương đã triển khai, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử; phát triển thương mại điện tử, đưa hàng hóa nông sản của nông dân lên sàn thương mại, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn. Tỉnh cũng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về chuyển đổi số, đồng thời, chỉ ra những bất cập, nguyên nhân, rào cản, từ đó có những bước tiến vững chắc và làm động lực để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số ở tỉnh Long An đạt mục tiêu đề ra.