>>> Nam Định: Tìm chỗ đứng cho làng nghề truyền thống

>>> "Nam Định chưa nhận và chắc chắn không nhận phần trăm, hoa hồng từ Việt Á"