Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi tại buổi khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi (áo dài xanh) tham quan gian hàng  tại buổi khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi khai mạc Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cho biết, chương trình có ý nghĩa khoa học và xã hội to lớn, là sân chơi trí tuệ rộng mở để khẳng định, tôn vinh sức sáng tạo, thành quả của học sinh, sinh viên Việt Nam, động viên và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo động lực khởi nghiệp trên lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, khởi nghiệp đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các địa phương, ở tất cả các cấp, các ngành và đặc biệt với đề án 1665.

Theo Thứ trưởng chia sẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nhà trường như trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định các hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; ban hành quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Hơn 60% các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức các hoạt động dưới các hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép vào chương trình môn học, các hoạt động giáo dục ngoại khoá, hình thành các loại hình câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động khoa học… nhằm tuyên truyền, phổ biến cho học sinh các nội dung, hoạt động về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Đối với cơ sở giáo dục đại học: 100% cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên và người học góp phần phát triển và hình thành văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học. Gần 30% cơ sở giáo dục đại học hình thành và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của đơn vị; 90% tham gia các mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học khác phát triển mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như câu lạc bộ các trường đại học khối kỹ thuật và công nghệ, khối y dược, nông nghiệp, kinh tế…

Theo báo cáo của các địa phương, số lượng dự án, số lượng học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia ở cuộc thi cấp địa phương tăng dần trong thời gian qua, có thể thấy phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh trung học ở cấp địa phương ngày càng phát triển từ số lượng dự án đến số học sinh tham gia Cuộc thi.

Đây là kết quả phản ánh đúng sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường trung học, gắn liền với việc đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các bạn học sinh, sinh viên tham gia

Các bạn học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI 

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI n đã thu hút hơn 3.000 dự án khởi nghiệp, hơn 4.000 ý tưởng khởi nghiệp với hơn 20.000 học sinh, sinh viên tham gia. Có thể thấy, học sinh, sinh viên thời đại 4.0 được trang bị không chỉ kiến thức, kỹ năng, thái độ mà còn là kinh nghiệm tham gia các dự án, hoạt động nghiên cứu, hoạt động thực tiễn. Do đó, nghiên cứu khoa học được các cơ sở giáo dục xem là công cụ quan trọng hỗ trợ định hướng đổi mới giáo dục, tạo động lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhiều nỗ lực của học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục đào tạo đã “đơm hoa kết trái”, Thứ trưởng cho biết.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, một số trường phổ thông đã được hỗ trợ, đầu tư các phòng học STEM, phòng thực hành cho học sinh…. Môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học được quan tâm và đạt được nhiều kết quả, tính đến nay gần 75% cơ sở giáo dục đại học đã hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với quy mô khác nhau nhằm tạo môi trường cho sinh viên phát triển các ý tưởng nghiên cứu, ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp. Phát triển đội ngũ giảng viên, hình thành mạng lưới đội ngũ tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng khẳng định.

Theo Thứ trưởng chia sẻ, hiện bình quân mỗi cơ sở giáo dục đại học hợp tác với khoảng 60 doanh nghiệp, có một số đại học, trường đại học hợp tác với hơn 1.000 doanh nghiệp ở trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu. Một bộ phận doanh nghiệp đã chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo để tìm kiếm nhân lực, đặt hàng nhân lực chất lượng cao và đồng hành cùng nhà trường trong quá trình đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi chụp bức hình lưu niệm với các gian hàng tại

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi chụp bức hình lưu niệm với các gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI 

Một số trường đại học bước đầu hướng chương trình đào tạo của mình theo nhu cầu của doanh nghiệp bằng cách tham khảo ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo, mời các doanh nhân tham gia vào một số chương trình giảng dạy, trao đổi ý kiến, hướng nghiệp... qua đó góp phần tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, Thứ trưởng nhận định.

Giáo dục khởi nghiệp cần có sự tham gia và hỗ trợ của toàn xã hội, không chỉ đòi hỏi sự chung tay hành động của sinh viên, giáo viên, nhà trường và các cơ quan ban ngành mà còn cần sự hỗ trợ của môi trường xã hội. Trong thời gian qua, nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng… và nhiều cơ sở giáo dục đại học đã chủ động, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm tiếp cận phương pháp mới, cách làm hay, học hỏi kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ Trưởng nhận định

Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI nhằm mục đích thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục đại học để đẩy mạnh công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng lập thân, lập nghiệp giúp học sinh sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, tạo môi trường học đi đôi với hành trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên có tính khả thi cao để tiếp tục hỗ trợ, ươm tạo thúc đẩy việc thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm gia tăng quy mô hệ sinh thái khởi nghiệp. Kết nối các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đưa ra những giải pháp cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác thúc đẩy phát triển khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.