>> Phát triển điện gió ngoài khơi: Cần sớm hoàn thiện quy hoạch không gian biển

Ông STUART LIVESEY - Tổng Giám đốc dự án điện gió ngoài khơi La Gàn: 

Điều này chưa phù hợp với kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi quốc tế.

Theo kinh nghiệm toàn cầu, các nước đã phát triển thành công ngành điện gió ngoài khơi chỉ cho phép một nhà đầu tư thực hiện các hoạt động khảo sát ngoài khơi tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này để bảo đảm những cam nghiêm túc từ các nhà đầu tư có năng lực, ở hoạt động khảo sát, việc “giao thoa, chồng lấn”, gây tốn kém cho nhà đầu tư.

Chính phủ Việt Nam cần mở rộng diện tích khu vực biển cho nhà đầu tư khảo sát, không nên quá giới hạn, bởi tiềm năng điện gió ngoài khơi ở Việt Nam là rất lớn.