>>Đẩy mạnh đầu tư công để kích thích tăng trưởng

Hiệu quả đầu tư công trong nền kinh tế

Những năm qua, huyện nghèo Quan Sơn đã thường xuyên nhận được nguồn vốn ngân sách từ Trung ương rót xuống nhằm quan tâm đầu tư tu sửa, mở rộng, xây dựng thi công nhiều tuyến đường, nhiều công trình tại địa phương này.

Từ đó, huyện đã không ngừng nỗ lực trong tái cơ cấu đầu tư công theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường phân cấp đầu tư và nâng cao hiệu quả thực hiện vốn đầu tư. Do đó, đầu tư công của Quan Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng và chất, góp phần làm thay đổi và phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nơi đây.

đầu tư công của Quan Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng và chất, góp phần làm thay đổi và phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống của người dân

Nhờ nguồn vốn đầu tư công huyện nghèo Quan Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng và chất, góp phần làm thay đổi và phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tính riêng năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện đạt 87%. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 100%; vốn ngân sách tỉnh đạt 97%; Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới đạt 87%; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số đạt 79%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 89%.

Hiện nay, các dự án triển khai trên địa bàn huyện phần lớn đều đạt tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đã đề ra, đảm bảo chất lượng theo quy định. Đơn cử, Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân được đầu tư xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học; xây nhà lớp học bộ môn 2 phòng; nhà hiệu bộ 2 tầng, 6 phòng; cải tạo, sửa chữa phòng học, khuôn viên nhà trường, nhà bảo vệ kết hợp nhà y tế học đường... với tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn đã cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát hiện trường và phối hợp với đơn vị thi công, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện Quan Sơn, đặc biệt là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn, công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Hiện nay, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Trung Xuân được dạy và học trong những phòng học khang trang, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

>>Bình Phước tập trung đẩy mạnh đầu tư công, kích hoạt thị trường bất động sản tăng nhiệt

>>Nhóm ngành nào sẽ được hưởng lợi từ xu hướng đẩy mạnh đầu tư công?

Ông Phạm Phú Đạt – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn, cho biết: Để đẩy thi công, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, huyện đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng để phối hợp với các đơn vị chức năng và các xã, thị trấn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý những hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn cũng phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công để xử lý các vấn đề phát sinh. Hằng tháng, UBND huyện tổ chức giao ban với cơ quan chuyên môn, các địa phương có các công trình nhằm đánh giá tiến độ từng dự án, kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh. Chỉ đạo các phòng thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình được triển khai theo đúng kế hoạch.

Phát huy đầu tư công trong nền kinh tế

Những năm qua, đầu tư công được đẩy nhanh đã hỗ trợ cho nền kinh tế, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn có những thách thức trong triển khai thực hiện như: Vướng mắc về một số cơ chế chính sách; Tiến độ giải ngân mặc dù đã được UBND huyện tập trung chỉ đạo đôn đốc song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; vướng mắc trong công tác xác định giá đất để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng…

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Quan Sơn được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Quan Sơn được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: Để tiếp tục đẩy nhanh hiệu quả giải ngân vốn, UBND huyện Quan Sơn đã tăng cường công tác chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, kịp thời bố trí vốn cho dự án ngay khi đủ điều kiện để làm cơ sở cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Thực hiện thanh toán vốn cho các dự án ngay khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 03 ngày làm việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/02/2023. Trong quá trình thanh toán, phải ưu tiên thu hồi vốn tạm ứng trước khi thanh toán khối lượng hoàn thành.

Đối với các chủ đầu tư, cần phải xác định danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án; kết quả giải ngân vốn của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Với dự án khởi công mới, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án; phối hợp các đơn vị liên quan cấp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết theo quy định.

Riêng các dự án đã hoàn thành, các chủ đầu tư, nhà thầu nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án đảm bảo thời gian, nội dung biểu mẫu theo quy định; chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán.

Với dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn theo quy định; lập hồ sơ, thanh toán ngay với cơ quan kiểm soát thanh toán vốn khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; xác định rõ và công khai, minh bạch về tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà thầu. Về nguyên vật liệu cho các dự án, cần nâng cao công tác dự báo và có sự điều tiết; Kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý đầu tư công.