>>Tập trung gỡ khó cho các dự án bất động sản Quảng Nam

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện 3 dự án của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Coco Riverside, Khu đô thị Đại Dương Xanh và dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2). Cả 3 dự án này đều nằm trên địa bàn Thị xã Điện Bàn.

a

Tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn tiến độ đối với 3 dự án bất động sản do Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương làm chủ đầu tư.

Đối với Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2), UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất hết tháng 09/2024 thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công hoặc hoàn thành thủ tục điều chỉnh pháp lý để nghiệm thu, kết thúc dự án. Đến hết tháng 12/2024 triển khai thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Coco Riverside, đến hết tháng 05/2025 triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công. Đến hết tháng 12/2025 triển khai thực thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Còn lại với dự án Khu đô thị Đại Dương Xanh đến hết tháng 12/2024 triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công. Đến hết tháng 06/2025 triển khai thực thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, việc gia hạn tiến độ nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hoặc rà soát, điều chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, sớm kết thúc dự án.

Đối với các dự án được gia hạn tiến độ như Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2) và Khu đô thị Coco Riverside, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại để đề xuất các phương án triển khai.

Phương án 1, trường hợp phần diện tích còn lại là hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì kiên quyết, áp dụng mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực.

Phương án 2, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án.

Với phương án 3, trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng giữ lại chỉnh trang đô thị hoặc giữ nguyên Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công sau này, phần diện tích đất ở khai thác (nếu có) sẽ được dùng để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn.

a

Việc gia hạn tiến độ các dự án góp phần “đánh thức” thị trường bất động sản Quảng Nam đã “ngủ đông” từ lâu.

Trường hợp cần thiết, căn cứ vào Quy hoạch chi tiết (1/500) đã được duyệt để xác định tiến độ thực hiện quy hoạch gắn với nhu cầu sử dụng đất phù hợp. Trên cơ sở đó, làm rõ, bổ sung nội dung tiến độ chi tiết thực hiện dự án tại văn bản pháp lý về đầu tư để làm căn cứ giải quyết việc giao đất, cho thuê đất sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên phần diện tích có nhu cầu.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan. Doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Đồng thời, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của địa phương. Song song với đó là lập tiến độ chi tiết dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn làm cơ sở quản lý tiến độ thực hiện dự án và triển khai thực hiện dự án theo quy định

Với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Đại Dương Xanh, phần diện tích “da beo” còn lại do trước đây vướng mắc chưa giải phóng được và đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thì doanh nghiệp làm việc với Sở Tai nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục giao đất. Đồng thời, làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại để đề xuất theo một trong các phương án.

Tại công văn gia hạn tiến độ, tỉnh Quảng Nam cũng giao UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả mục tiêu dự án.

“Trường hợp đến hết tháng 12/2024 mà không hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện còn lại; phối hợp với chủ đầu tư để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề xuất hướng xử lý trên cơ sở Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh để kết thúc dự án”, văn bản tỉnh Quảng Nam thể hiện.

Ngoài 3 dự án của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương vừa được gia hạn tiến độ, trước đó UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất gia hạn tiến độ các dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An, Khu du lịch tại phường Điện Dương (Grand Mercure Hoi An), Khu phố chợ Đông Phú,... Việc gia hạn tiến độ giúp cho chủ đầu tư các dự án có thêm động lực để triển khai, góp phần “đánh thức” thị trường bất động sản Quảng Nam đã “ngủ đông” từ lâu.