>>Quảng Nam: Giải ngân vốn đầu tư công thấp từ đâu?

Tại Chỉ thị mới nhất do ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký thể hiện địa phương này phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024. Theo lộ trình, đến hết ngày 30/6/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 40, đến hết ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 60% và đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%, hết ngày 31/01/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình, dự án theo mốc thời gian cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cùng với đó là thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu ngay khi có khối lượng, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính các cấp thẩm tra, phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo đúng quy định.

a

Nhiều dự án đầu tư công tại Quảng Nam “đứng bánh” vì giải phóng mặt bằng.

Chỉ thị của tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách theo nhóm dự án và cử công chức, viên chức theo dõi tiến độ thực hiện dự án cụ thể. Nhấn mạnh cần kịp thời xử lý và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án cụ thể.

Tỉnh Quảng Nam lưu ý: “Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Trường hợp nhà thầu cố tình chủ quan, hoặc triển khai thực hiện chậm, cầm chừng nhằm kéo dài thời gian thi công phải có biện pháp kiên quyết xử lý kịp thời và theo đúng quy định”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng nhấn mạnh tại các dự án do Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư, đến ngày 31/12/2024 không giải ngân hết nguồn vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024 và phải nộp trả ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, tập trung rà soát các khoản tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn, có biện pháp xử lý thu hồi dứt điểm, quy trách nhiệm bồi hoàn nếu vi phạm hợp đồng. Đặc biệt, không đùn đẩy trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn toàn về phía địa phương, có phương án hỗ trợ cụ thể với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong nhiệm vụ thực hiện UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

a

Thanh tra Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sớm cho chỉ đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để các cơ quan chuyên môn thực hiện. 

Cụ thể, đến hết ngày 31/8/2024 đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thì dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% sẽ điều chuyển kế hoạch vốn còn lại cho các dự án khác có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn. Đối với kế hoạch vốn năm ngân sách tỉnh, các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tại dự toán đầu năm nhưng đến hết ngày 31/8/2024 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí sẽ điều chuyển kế hoạch vốn còn lại cho các dự án khác có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn.

Trước đó, Thanh tra Quảng Nam cũng đã công bố Kết luận tại 33 công trình hạ tầng khung chiến lược từ nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư năm 2022 và năm 2023. Trong đó có 26 công trình đạt tỷ lệ giải ngân 100%, 2 công trình có tỷ lệ trên 90%, 2 công trình có tỷ lệ trên 80% và 3 công trình có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50%.

Vì vậy, Thanh tra Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sớm cho chỉ đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để các cơ quan chuyên môn thực hiện. Đồng thời, có chỉ đạo về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng,...