Việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2% là cần thiết, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2% là cần thiết, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Ngày 30/6/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 05/CĐ-TCT chỉ đạo các đơn vị ngành Thuế khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, nền kinh tế và doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, tạo sức ép lớn tới ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển nhiều ngành, lĩnh vực, việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2% là cần thiết, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam đánh giá, chính sách giảm thuế GTGT thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Chính sách giảm thuế GTGT không chỉ tiết kiệm chi phí cho người dân, kích cầu tiêu dùng, mà còn thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT là hết sức đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

>> Giảm thuế GTGT, tăng khả năng phục hồi cho doanh nghiệp

>> Hoàn thuế GTGT: Cần công bằng và sòng phẳng

Để doanh nghiệp không bị lúng túng trong việc thực hiện giảm thuế theo quy định của Quốc hội, Chính phủ, Tổng cục Thuế đã có công văn đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tổ chức kết nối truyền nhận dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử và giải pháp nâng cấp các biểu mẫu kê khai thuế GTGT theo quy định về giảm thuế GTGT năm 2023 tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2023.

Sau khi nghị định và văn bản hướng dẫn được ban hành, Tổng cục Thuế sẽ có thông báo để các tổ chức thực hiện nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử, giải pháp nâng cấp các mẫu biểu kê khai thuế GTGT đáp ứng quy định về giảm thuế GTGT.

Theo ước tính, việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 24.000 tỷ đồng. Tính riêng số thu ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến giảm 20.000 tỷ đồng do số thu thuế GTGT phải nộp của tháng 12/2023 sẽ nộp trong tháng 1/2024.