>> ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI: Cần tận dụng tốt yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế

Theo ông Nguyễn Hải Nam, thực tế, trong năm vừa qua Quốc hội vừa thông qua 3 đạo Luật quan trọng bao gồm: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng cũng thể hiện mạnh mẽ tinh thần cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Hải Nam thông tin tại Diễn đàn

Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Cụ thể, trong Luật Đất đai vừa được ban hành có nhiều quy định đáng chú ý như: sửa đổi, bổ sung một số quy định tạo điều kiện  công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể tăng them quyền tiếp cận đất đai, thống nhất liên thông với Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở,…cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có thể nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 lúa trong hạn mức cho phép, trường hợp quá hạn mức thì phải có phương án sử dụng đất trồng lúa và được UBND cấp huyện phê duyệt… xây dựng được hệ thống quy hoạch sử dụng đất đồng bộ ở cả 3 cấp, song vẫn đảm bảo đồng bộ về quy hoạch,…

Toàn cảnh của Diễn đàn ngày 12/4

Toàn cảnh của Diễn đàn ngày 12/4

Hay như Luật Kinh doanh bất động sản làm rõ phạm vi điều chỉnh không chồng chéo với các bộ luật khác như: Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Thi hành án dân sự,… bên cạnh đó, bổ sung các quy định để đảm bảo các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có đầy đủ các năng lực để thực hiện dự án, bổ sung hoàn thiện các quy định về công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản, thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW, bổ sung hoàn thiện các quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản,…

Luật Các tổ chức tín dụng, đã sửa đổi bổ sung các quy định về tăng cường quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng theo thông lệ tốt nhất của quốc tế về quản trị các tổ chức tín dụng; tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị của các ngân hàng và ban kiểm soát; bổ sung các quy định nhằm hạn chế tình trạng thao túng, chi phối tổ chức tín dụng bên cạnh các yêu cầu về quản trị điều hành; bổ sung thêm một chương nữa về ngân hàng chính sách;…

“Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng cũng rất đẩy mạnh về hoạt động chuyển đổi số, ví dụ như Luật Đất đai đã có thêm những quy định để số hóa công tác quản lý đất đai, việc này được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt thời gian qua. Trong Luật Các Tổ chức tín dụng cũng vậy, cũng có một số quy định để thúc đẩy phát triển của ngân hàng số, ngân hàng điện tử và đây là một trọng tâm để phát triển kinh tế số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước”, ông Nguyễn Hải Nam cho biết.