>>>Tiền Giang hiện thực hoá khát vọng phát triển

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1762/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang là tiền đề để tỉnh tiếp tục khơi thông các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy lợi thế

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai; là căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan; là nền tảng để tận dụng và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất, hướng tới Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước; trở thành nơi đáng sống của Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm vụ đặt ra là đến năm 2030 xây dựng tỉnh Tiền Giang cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang đã xác định rõ các định hướng, ưu tiên phát triển của tỉnh gồm: Hai tâm, Một dải, Bốn hành lang kinh tế và Ba đột phá chiến lược. Để cụ thể hóa những mục tiêu này vào thực tiễn, trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực, tỉnh Tiền Giang rất mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức trong nước và quốc tế, các tỉnh bạn, đặc biệt là sự tìm kiếm cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Theo ông Nguyễn Văn Danh: Với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực tham gia phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, đặc biệt thu hút đầu tư vào các công trình hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; xây dựng môi trường đầu tư thực sự năng động, quyết đoán và hỗ trợ nhà đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư trên địa bàn, tỉnh Tiền Giang tập trung thu hút đầu tư theo hướng khai thác các thế mạnh của tỉnh.

Trong nông nghiệp, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển toàn diện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao gồm hệ thống các doanh nghiệp, các khu nông nghiệp, các vùng sản xuất; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tương ứng với sản phẩm chủ lực về nông nghiệp và thủy sản.

Trong công nghiệp, ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, khai thác vị trí, tài nguyên vốn có, tiềm năng lao động của vùng, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Trong thương mại và dịch vụ, thu hút đầu tư phát triển du lịch dựa trên thế mạnh về tài nguyên đất đai, khí hậu, tài nguyên nhân văn, hình thành các trung tâm, cụm, tuyến du lịch theo hành lang kinh tế quốc tế, quốc gia nối kết các trung tâm du lịch trong vùng TP HCM, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tiểu vùng sông Mêkông; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển khu giải trí cao cấp, trung tâm mua sắm quy mô lớn; hệ thống các chợ đầu mối về nông thuỷ sản tạo cầu nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL.

Ông Mr. Rob Brouwer, đại diện Cơ quan tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang giới thiệu các điểm nổi bật của Quy hoạch.

Ông Rob Brouwer, đại diện Cơ quan tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang giới thiệu các điểm nổi bật của Quy hoạch.

“Tiền Giang đã và đang quyết tâm tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, tăng cường đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Về thủ tục đầu tư, thời gian giải quyết được rút ngắn, theo đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp từ 35 ngày theo quy định của Luật Đầu tư xuống còn 20 ngày, trong KCN xuống còn 09 ngày; thực hiện liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư - đăng ký kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết các thủ tục đầu tư kết hợp với dịch vụ công đã giải quyết được rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp so với trước đây.”- ông Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh.

Khơi thông nguồn lực

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung quy hoạch tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ nỗ lực, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực của xã hội, của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, thương mại; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm đảm bảo yêu cầu, chất lượng các nội dung quy hoạch tỉnh, thời gian tới, tỉnh Tiền Giang khẩn trương thực hiện các bước triển khai Quy hoạch tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung các nhiệm vụ quan trọng và giải pháp:

Thứ nhất, quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, công bố công khai, rộng rãi nội dung Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các kênh thông tin, truyền thông, nhất là những nội dung cốt lõi, quan trọng của Quy hoạch, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh và để thực hiện quyền giám sát việc thực thi Quy hoạch theo quy định.

Thứ hai, khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh làm cơ sở cho việc đẩy mạnh hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển.

Thứ ba, tỉnh cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung thực hiện chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục đầu tư thuận tiện, thông thoáng, kịp thời, đúng quy định pháp luật để xúc tiến đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cơ chế, chính sách, tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực… tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất để thu hút đầu tư.

Thứ tư, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, nhất là về cơ chế và nguồn lực triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

>>> Tiền Giang: Tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững!

>>> Tiền Giang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh qua DDCI

“Để triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần sự đồng lòng, nỗ lực cố gắng thực hiện, hành động quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức đã và đang hợp tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp và tất cả người dân Tiền Giang.”- ông Nguyễn Văn Vĩnh chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Chủ trương nghiên cứu dự án cho các nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Chủ trương nghiên cứu dự án cho các nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án; trao Chủ trương nghiên cứu dự án cho 10 dự án. Đồng thời, tỉnh Tiền Giang giới thiệu Danh mục 40 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong năm 2024 thuộc các lĩnh vực như: Phát triển đô thị, khu dân cư (13 dự án); thương mại, dịch vụ, du lịch (7 dự án); công nghiệp (12 dự án); kết cấu hạ tầng: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (5 dự án); nông nghiệp (3 dự án).