Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.

 Tại Hội nghị, Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tiền Giang huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Quy hoạch tỉnh đã mở ra một đường hướng, không gian phát triển mới cho Tiền Giang trong bức tranh chung của các tỉnh, thành phố của cả nước.

Thực hiện “3 cùng”

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh" trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang. Nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Hai tăng cường là tăng cường phát triển, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau); tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế qua hệ thống giao thông, sản xuất và cung ứng theo chuỗi.

Ba đẩy mạnh là đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm (về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, y tế, giáo dục, xã hội...); đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ chế biến nông sản, các ngành phục vụ nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển.

Hoan nghênh các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã chọn Tiền Giang là nơi đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "ba cùng": "cùng lắng nghe, thấu hiểu"; "cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động"; "cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển". Tiền Giang phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí logistics… cho doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác; đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, số, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp ý kiến hoàn thiện quy định, cơ chế, chính sách. Kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật, thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các bộ, ngành và lãnh đạo các cấp chính quyền trong tỉnh Tiền Giang: Đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được, tạo khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, thắng lợi mới cho tỉnh Tiền Giang.

Cải thiện môi trường kinh doanh

Theo ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang: Với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực tham gia phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, đặc biệt thu hút đầu tư vào các công trình hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; xây dựng môi trường đầu tư thực sự năng động, quyết đoán và hỗ trợ nhà đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư trên địa bàn, tỉnh Tiền Giang tập trung thu hút đầu tư theo hướng khai thác các thế mạnh của tỉnh.

Trong nông nghiệp, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển toàn diện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao gồm hệ thống các doanh nghiệp, các khu nông nghiệp, các vùng sản xuất; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tương ứng với sản phẩm chủ lực về nông nghiệp và thủy sản.

Trong công nghiệp, ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, khai thác vị trí, tài nguyên vốn có, tiềm năng lao động của vùng, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Trong thương mại và dịch vụ, thu hút đầu tư phát triển du lịch dựa trên thế mạnh về tài nguyên đất đai, khí hậu, tài nguyên nhân văn, hình thành các trung tâm, cụm, tuyến du lịch theo hành lang kinh tế quốc tế, quốc gia nối kết các trung tâm du lịch trong vùng TP. Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Tiểu vùng sông Mêkông; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển khu giải trí cao cấp, trung tâm mua sắm quy mô lớn; hệ thống các chợ đầu mối về nông thuỷ sản tạo cầu nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng Tiền Giang khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa và đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực… tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị nhằm khai thác tốt vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh.