Buổi làm việc của đoàn Chính phủ với TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
 

Một là về phân cấp, phân quyền cho TP.HCM: Thành phố kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với TP.HCM và các Bộ, ngành Trung ương sớm xây dựng Đề án ban hành Nghị định thay thế Nghị định số: 93/2001 của Chính phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho TP.HCM trong quý II/2021.

Hai là về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, có 4 kiến nghị: Thứ nhất, TP.HCM kiến nghị Trung ương chấp thuận chủ trương điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2022 - 2025 là 23%, thay vì 18% như giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cổ phần hóa giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 - 2025 để địa phương có sơ sở thực hiện.

Thứ ba, kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có quy định việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn giữa các doanh nghiệp có cùng cơ quan đại diện chủ sở hữu và chuyển giao công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ về cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thứ tư, về quản lý tài sản của các DNNN, các công ty liên doanh có giá trị lịch sử, kiến trúc, vị trí đảm bảo quốc phòng - an ninh: theo Quyết định số 26/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist) thuộc nhóm cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng 2 phương án: chấp thuận chủ trương thành lập một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Thành phô để tiếp nhận, quản lý đối với 4 khách sạn thuộc Saigontourist và các khoản góp vốn liên doanh nêu trên khi các DNNN thực hiện cổ phần hóa; chấp thuận chủ trương không thực hiện cổ phần hóa Saigontourist khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục DNNN thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Ba là về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thông báo điều chỉnh lại mức vốn dự kiến đầu tư công kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 từ các nguồn vốn đầu tư Thành phố có thể huy động được theo đúng khả năng cân đối và nhu cầu của Thành phố là 261.967 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 5 nhóm giải pháp.

Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 5 nhóm giải pháp.

Bốn là các kiến nghị liên quan đến TP Thủ Đức, TP.HCM kiến nghị 3 vấn đề liên quan: Thứ nhất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương phối hợp Thành phố xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Thủ Đức theo Nghị quyết số 131/2020 và Nghị quyết số 1111, trình Chính phủ trong quý II/2021.

Thứ hai, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Thành phố tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (theo chấp thuận trước đây của Thủ tướng Chính phủ) để bổ sung công trình xây dựng 4 cầu; nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới vào Dự án BT xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam theo thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thứ ba, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư cho Dự án giai đoạn 2 của Công ty Intel Products Việt Nam.

Năm là về quản lý đô thị có 6 kiến nghị: Thứ nhất, kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết ủy quyền cho UBND TP.HCM điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung Thành phố tại một số khu vực như xung quanh nhà ga Metro theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với các đầu mối giao thông công cộng), một số khu vực dự án như: khu đất 384,2ha thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao (380ha) tại Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh; khu công viên khoa học và công nghệ, phường Long Phước, TP Thủ Đức và các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp thiết, sau đó cập nhật vào quá trình lập, trình thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM.

Thứ hai, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TP.HCM quyết định điều chỉnh mục tiêu dự án, quỹ nhà phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội hoặc thương mại thay cho Bộ Xây dựng theo Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Thứ ba, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nhà đầu tư tham gia xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ, xuống cấp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi và giao trong phạm vi thực hiện dự án; đồng thời, cho phép Thành phố lựa chọn chủ đầu tư thực hiện xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ (cấp B, C, D) theo hình thức chỉnh trang đô thị.

Thứ tư, về Dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện và đề xuất Chính phủ hỗ trợ 100% vốn ngân sách Trung ương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố.

Thứ năm, về các dự án khép kín đường Vành đai 3: Đối với dự án thành phần 1A: do nguồn vốn TP.HCM gặp nhiều khó khăn, Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí nguồn vốn Trung ương đối với chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên của dự án thành phần 1A.

Thứ sáu, về Dự án tuyến đường Vành đai 4, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT: chủ trì nghiên cứu toàn diện các nội dung về đường Vành đai 4, trong đó có tổng thể phương án, quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư, hình thức đầu tư, kết nối với các tuyến giao thông chính trong vùng; phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xem xét có cơ chế hỗ trợ một phần vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho tuyến đường này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 307.