Từ năm 2020, được sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã triển khai Chương trình Bình chọn Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam. Là các dự án được Hội đồng thẩm định và đánh giá đảm bảo các tiêu chí như: Quy mô dự án, Tính độc đáo và nhân rộng, Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, bảo vệ môi trường và công tác xã hội, Kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Tại Lễ công bố kết quả bình chọn ngày 6/1/2023, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao chứng nhận cho 9 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022.

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (Giai Đoạn 1) của Công ty Cổ phần Đầu tư Halcom Holdings

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (Giai Đoạn 1) của Công ty Cổ phần Đầu tư Halcom Holdings

Dự án Trang trại phong điện Hbre Chư Prông của Tập đoàn Super Energy

Dự án Trang trại phong điện HBRE Chư Prông của Tập đoàn Super Energy

Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc (Giai Đoạn 2) của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc (Giai Đoạn 2) của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn của Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn của Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thịnh Long AAA Phú Yên của Tập đoàn Super Energy

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thịnh Long AAA Phú Yên của Tập đoàn Super Energy

Nhà máy điện gió 7a của Tập đoàn Hà Đô

Nhà máy điện gió 7a của Tập đoàn Hà Đô 

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao chứng nhận cho 9 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022

Nhà máy điện gió Phong Nguyên của Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên

Nhà máy điện gió Bạc Liêu của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Du lịch Công Lý

Nhà máy điện gió Bạc Liêu của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Du lịch Công Lý

Nhà máy điện gió số 7 của Công ty Cổ phần Năng lượng Sóc Trăng

Nhà máy điện gió số 7 của Công ty Cổ phần Năng lượng Sóc Trăng

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao chứng nhận cho 9 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao chứng nhận cho 9 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022