>> Miễn phí phát hành thẻ Vietcombank Connect 24 Visa năm 2022

Nhằm giúp doanh nghiệp tăng tốc hoạt động kinh doanh ngay từ đầu năm, Vietcombank triển khai chương trình cho vay ưu đãi “Vốn lớn có nhanh, lãi suất cạnh tranh” với quy mô lên tới 49.000 tỷ đồng dành riêng cho doanh nghiệp SME.

Vietcombank dành 49.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp SME

Vietcombank dành 49.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp SME

Theo đó, doanh nghiệp SME có thể vay vốn với các mức lãi suất đặc biệt ưu đãi, cụ thể: cho vay ngắn hạn với lãi suất chỉ từ 5,6%/năm và cho vay trung – dài hạn với lãi suất cố định trong sáu tháng đầu chỉ từ  6,3%/năm, lãi suất từ tháng thứ bảy đến hết tháng thứ mười hai chỉ từ 8,3%/năm.

Chương trình được triển khai từ ngày 15/03/2022 đến hết ngày 31/03/2023 hoặc tới khi hết quy mô 49.000 tỷ đồng.