Một trong những chương trình đào tạo của Wecreate Việt Nam

Wecreate Việt Nam là sáng kiến hợp tác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tổ chức phi chính phủ Griffin Worx được triển khai tại 5 nước trên thế giới. Chương trình tập trung ươm tạo doanh nhân nữ, là nơi dành cho những phụ nữ quan tâm đến khởi tạo hoặc mở rộng doanh nghiệp. 

Kể từ khi khai trương vào ngày 21/10/2016 tới nay, chương trình đã phát triển được mạng lưới 215 mentor tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 2.000 lượt người đã tham dự hơn 100 hoạt động tại 4 khu vực đó. Trong số đó 3 khóa StartUp Academy đã được tổ chức cho 38 nhóm startup; 95% số nhóm tham gia đã tăng gấp đôi, gấp ba doanh thu sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt có nhóm đã tăng 20 lần doanh thu và tạo 70 việc làm mới. 4 nhóm đã nhận được vốn đầu tư; 14 Pitch-O-Rama đã được tổ chức cho 43 nhóm; 215 mentors đã tham gia huấn luyện trong 29 buổi xây dựng doanh nghiệp, huấn luyện cho gần 600 doanh nhân nữ.

Chương trình đã góp phần xây dựng, kết nối hệ sinh thái bao trùm, hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp hướng tới thành công, phát triển bứt phá, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho đất nước. Cho đến nay, bản quyền Chương trình đã được chuyển giao cho Doanh nghiệp xã hội XLABS thực hiện tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, XLABS sẽ tiếp tục mở rộng chương trình ra các địa bàn khác, đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp cho cộng đồng để nhiều người có thể tiếp cận chương trình hơn.

Wecreate Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện Startup Life vào ngày 28/09/2019 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 22 Tràng Tiền, Hà Nội.

Các hoạt động chính gồm:

  • Các phiên thảo luận
  • Mini Class
  • Trưng bày sản phẩm.

Xem nội dung chương trình TẠI ĐÂY