Hải Dương: Tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp

Hải Dương: Tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp

Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức thành công Chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp năm 2022.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8