Techfest quốc tế tại Singapore

Techfest quốc tế tại Singapore

Từ ngày 11 - 14/11, chương trình Techfest in Singapore được tổ chức tại Đại học Temasek Polytechnic trong tuần lễ đổi mới sáng tạo Singapore SWITCH.

Mới nhất
1 2 3