Quốc hội bàn về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

Kiểm toán đứng ra giải quyết tố cáo có phù hợp?  

cách đây 3 năm | Chính trị

Kiểm toán đứng ra giải quyết tố cáo có phù hợp?  

09:23, 24/05/2018

Quốc hội bàn về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi): Yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm trong công tác phối hợp giải quyết

Sáng nay (24/5), Quốc hội bàn thảo tại nghị trường dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) trước khi nhấn nút thông qua tại kỳ họp lần này.