Nỗi lo virus SARS-COV-2 kháng thuốc điều trị

Nỗi lo virus SARS-COV-2 kháng thuốc điều trị

Sự phát triển nhanh chóng các loại thuốc điều trị COVID-19 đang khiến nhiều người lo ngại có nguy cơ xảy ra tình trạng kháng thuốc khi người dùng sử dụng những loại thuốc này.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8