"Cánh cửa" tái tranh cử dần khép lại với ông Trump

"Cánh cửa" tái tranh cử dần khép lại với ông Trump

Nhiều chuyên gia cho rằng ông Donald Trump có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong việc tái tranh cử để quay trở lại điều hành nước Mỹ sau năm 2024.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8