Trung Quốc siết Edtech (Kỳ I): Hướng tới giấc mơ đại cường

Trung Quốc siết Edtech (Kỳ I): Hướng tới giấc mơ đại cường

Trung Quốc đang chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh công nghệ giáo dục (Edtech) để làm lành mạnh hóa ngành giáo dục- một trong những trụ cột của giấc mơ đại cường.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8