Kinh tế châu Á tích cực, Việt Nam được lợi gì?

Kinh tế châu Á tích cực, Việt Nam được lợi gì?

Ngân hàng châu Á cho rằng, Trung Quốc sẽ vẫn là động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế châu Á và thế giới bất chấp tình trạng suy thoái.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8