Chủ đề: Hấp lực mới từ chuỗi đô thị ven sông Hồng

Quy hoạch sông Hồng, cập nhật vào ngày: 17:44, 14/07/2024

1 2 3

ĐIỂM BÁO NGÀY 12/07: Phát triển logistics xanh

Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành trung tâm logistics mới nhưng cần phát triển hạ tầng logistics tốt. Đồng thời có cơ chế huy động nguồn phát triển hạ tầng, quản trị logistics thông minh,…