Chủ đề: quy hoạch

quy hoạch, cập nhật vào ngày: 06:54, 26/03/2023

1 2 3 4 5 6

Doanh nghiệp chờ tiền hoàn thuế VAT đến bao giờ?

Nhiều doanh nghiệp ngành cao su Việt Nam, tiếp tục cứu vì hơn 1 năm qua vẫn chưa thể nhận lại hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT do vướng mắc tại Cục Thuế TP. HCM.