Sản phẩm - thị trường

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường

Tuần hàng Việt Nam 2022 thu hút hơn 70 doanh nghiệp tham gia trưng bày và kết nối giao thương; qua đó, giới thiệu những sản phẩm Việt Nam được xem là “tinh túy” nhất của Việt Nam.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8