Chủ đề: Sáng tạo kinh doanh trong môi trường biến đổi

Sáng tạo kinh doanh trong môi trường biến đổi, cập nhật vào ngày: 15:28, 28/09/2021

1 2

"Đuối sức" vì COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng đóng cửa, trả mặt bằng

Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng đã chọn cách đóng cửa, trả mặt bằng vì không đủ kinh phí để duy trì.