Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: Lấy hiệu quả là đích cuối cùng

Diendandoanhnghiep.vn Tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đối không sắp xếp cơ học, phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng.

Bí thư Thành ủy Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp thứ 18 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, do Ban Chỉ đạo Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội vừa diễn ra mới đây.

Bí thư Thành ủy Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp thứ 18 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Thành ủy Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 18 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, nhưng Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, thể hiện sự lãnh đạo tập trung, chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả rõ nét. 

Tinh giản giúp giảm chi thường xuyên

Kết quả sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần quan trọng giúp giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước của thành phố xuống còn 51,2% năm 2020.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao với chỉ số cải cách hành chính của thành phố luôn ở tốp dẫn đầu cả nước.

Chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch công tác đã đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo. Chủ động thực hiện ngay các quy định mới như Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

Quá trình thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thể hiện tính nhân văn của Thủ đô.

“Tuyệt đối không sắp xếp cơ học, phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, đề án đã báo cáo tại phiên họp, rà soát lại các cơ sở pháp lý liên quan.

Trên cơ sở đó, nếu nội dung nào thuộc thẩm quyền của thành phố thì chủ động triển khai thực hiện ngay, nội dung nào phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trình Chính phủ thì khẩn trương thực hiện các bước, quy trình cần thiết.

Về các nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện Đề án về thí điểm thi tuyển một số chức danh để triển khai từ năm 2021.

Hoàn thiện tờ trình tiếp tục thí điểm mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thêm 3 năm tính từ ngày 10/3/2020. Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch 171-KH/TU.

Khẩn trương trình Thành ủy xem xét, cho ý kiến về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường, cũng như Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường nghỉ công tác khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu, xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, các cơ quan được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến các công việc cụ thể như hoàn thành xét tuyển đối với các giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Nghiên cứu mô hình tổ chức Trung tâm Điều hành thông minh thành phố, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động các Ban quản lý đầu tư xây dựng sau 3 năm sắp xếp.

Tiếp tục sắp xếp các cơ quan báo chí theo kế hoạch, trước mắt ưu tiên hỗ trợ các cơ quan báo chí khó khăn, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Quyết liệt khâu sắp xếp cán bộ

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nội dung công tác.

sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần quan trọng giúp giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước của thành phố xuống còn 51,2% năm 2020.

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã giúp giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước của thành phố xuống còn 51,2% năm 2020.

Đến nay toàn thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 (88,9%) xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 (46,7%) thôn, tổ dân phố sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách.

Thực hiện sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, toàn thành phố cũng giảm từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố; giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp (giảm 34%).

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án 32-ĐA/TU ngày 19/6/2020 về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội”, bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Ban Cán sự đảng UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố”.

Phương án sắp xếp 2 chi cục và 2 ban quản lý trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở bảo trợ xã hội...

Thực hiện Kế hoạch 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Đảng đoàn HĐND thành phố đã chỉ đạo, cơ bản hoàn thành 2/3 nội dung.        

Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng xin ý kiến Ban Chỉ đạo về Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã...

Tại kỳ họp thứ 15, ngày 7/7 vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ, cán bộ, công chức cấp xã và viên chức nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm được hỗ trợ mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng... Tổng số người dự kiến được hưởng hỗ trợ là 10.452 người với tổng kinh phí dự kiến là 4 tỷ 291 triệu đồng.

Về xét tuyển giáo viên hợp đồng, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức đối với 2.034 giáo viên hợp đồng có đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Đợt xét tuyển này có 3 đặc cách, trong đó mỗi giáo viên sẽ có 2 lần thay đổi nguyện vọng đăng ký và có thể đăng ký xét tuyển ở tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các giáo viên và không phải cạnh tranh. 

Đến nay, Ban Chỉ đạo xét tuyển Thành phố đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã về nguyên tắc tiếp nhận phiếu đăng ký, tiến độ thời gian thực hiện quy trình xét tuyển tại các đơn vị, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/7/2020. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trong tháng 8/2020.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: Lấy hiệu quả là đích cuối cùng tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624113939 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624113939 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7