Chủ đề: startup công nghệ

startup công nghệ, cập nhật vào ngày: 08:36, 16/06/2021

2 3 4 5 6 7 8

Linh hoạt hơn để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các gói hỗ trợ

Giám đốc Công ty TNHH Eco Garment Việt Nam mong muốn: Các gói hỗ trợ trong thời gian tới đây cần linh hoạt hơn để phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng DN, nhất là đối với DN nhỏ và siêu nhỏ.