Lịch Sự kiện

29/6: Tập huấn cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì

29/6: Tập huấn cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì

Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức tập huấn “Cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp”.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8