Chủ đề: tái cấu trúc doanh nghiệp

tái cấu trúc doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 03:45, 29/11/2022

Tìm giải pháp phát triển logistics xanh

Việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics song hành với tiết kiệm năng lượng sẽ giúp xanh hoá hoạt động chuỗi cung ứng, đưa “mạch máu” của nền kinh tế phát triển bền vững.