Chậm trễ thực hiện Thông tư: Trách nhiệm và giải pháp của NHNN

Chậm trễ thực hiện Thông tư: Trách nhiệm và giải pháp của NHNN

NHNN đã ban hành Thông tư quy định tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn để đảm bảo cho hệ thống ngân hàng vận hành an toàn. Nhưng hiện còn rất nhiều ngân hàng chưa thực hiện.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8