Ngân sách giảm thu 7.000 tỷ đồng khi giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Ngân sách giảm thu 7.000 tỷ đồng khi giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Sau khi được Chính phủ thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi UB Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu với mức giảm 1.000 đồng

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8