CHUYỆN CUỐI TUẦN: Nguy cơ bong bóng tài sản từ nền tảng NFT

CHUYỆN CUỐI TUẦN: Nguy cơ bong bóng tài sản từ nền tảng NFT

Đã có những sản phẩm thực được số hoá trên nền tảng NFT dưới công nghệ blockchain, được định giá hàng triệu đô là Mỹ, nguy cơ gây ra bong bóng tài sản mà nhà đầu tư cần chú ý.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6