SIP thiếu cơ hội cho đại chúng

SIP thiếu cơ hội cho đại chúng

Với cổ đông cô đặc chiếm 92,9% cổ phần, thì dù Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) sắp chuyển sàn niêm yết, cổ đông nhỏ lẻ cũng ít cơ hội.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8