Kinh doanh dưới giá vốn, SMC lỗ đậm

Kinh doanh dưới giá vốn, SMC lỗ đậm

Do kinh doanh dưới giá vốn, cùng với các chi phí tăng mạnh, khiến SMC có quý kinh doanh lỗ đậm nhất trừ trước đến nay, “nhấn chìm” mọi thành quả lãi khủng trước đây của doanh nghiệp.

Mới nhất
7 8 9 10 11 12 13 14