Tài sản ACG mang theo khi “chuyển nhà” sang HoSE

Tài sản ACG mang theo khi “chuyển nhà” sang HoSE

Gần 136 triệu cổ phiếu của Công ty CP Gỗ An Cường (UpCOM: ACG) sẽ rời sàn UPCoM vào ngày 28/9, để chuyển qua niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Mới nhất