Buồn- vui mùa báo cáo tài chính kiểm toán

Buồn- vui mùa báo cáo tài chính kiểm toán

Sau khi báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được công bố, nhiều doanh nghiệp tăng lỗ, hoặc “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp "bỏ túi" thêm hàng trăm tỷ đồng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8